FEDRENES HJERTE TIL BARNA- MALAKI 4

E N H E T  &  S A M H O L D

PÅ TVERS AV MENIGHETENE. 


Du kan være en ambassadør som er med og fremmer

enhet og står sammen i Kristus, som svar på Jesu bønn Joh, 17: 20-23


"GUDS ALTER"

"ETT I KRISTUS"


INFORMASJONS SIDE.


SOM  BESKRIVER GUDS VISJON OG OPPDRAG, SOM GUDS ÅND HAR ÅPENBART FOR MEG DE SISTE ÅRENE,  FOR KRISTI KROPP, FOR DENNE TID.


Gud har en plan og en ny strategi for Kristi legeme, for den tid som nå kommer.

Gud gav ett drømmesyn, og en åpen visjon over Drammen og Oslo,

for Guds familie, enhet & samhold.

Dette er  for alt Guds folk i hver by og bygd. som ble til ett oppdrag til og bli med og inspirere og betjene guds familie.


DEN HELLIGE ÅND TALTE:  PÅ GRUNN AV KOMMENDE KREFTER. KOM SAMMEN OG SØK GUDS ÅSYN OG ETABLERER.


"GUDS ALTER" 


Joh. 17:20-23 / 2 krøn. 26  (Guds strategi)


Relasjons basert fellesskap må gjenopprettes.

Både i menigheten og mellom menighetene og hus fellesskapene.

Ett klart visjons oppdrag for denne tid.

Et mandat fra Gud at denne visjonen er nå, og med bekreftelser fra Gud, og tiltale fra andre gjentatte ganger gjennom mange år.

Guds folk, skal vise verden at Kristi legeme, er en forenet familie, på et hvert sted i by og bygd, dette må skje.


Menighetene tilsammen på ett hvert sted, er Guds familie. Kristi kropp.

Slik som Gud fører sitt folk hjem fra nasjonene og blir ett folk i Israel,

så fører Gud de kristne sammen på ett hvert sted,

for å stå sammen i enhet & samhold


Kanskje du ikke lykkes i ditt liv.

Ektefellen, eller barna. venner står i mot deg og forteller deg at du mangler alt for mye og er ikke dugelig til å tjene Gud. Feil og mangler er lett å finne. Det kan være noe sant i det,,, men,

Derfor kom Jesus, nettopp for og hjelpe oss, og med Guds kjærlighet forvandles våre liv, situasjoner, steder, byer og nasjoner. Da trenger vi å være med i Guds familie på ett hvert sted, og tjene hverandre med den nådegave du har av Gud.

Gud vår Far, har laget det slik,

for at det ikke skal være splittelse i blant oss.


Ef 3; 18 Sammen med alle de hellige, (blir våre øyner åpnet) hvor stor bredden, lengden, dybden og høyden er...


Alene kan vi ikke klare det,

og heller ikke en menighet og ett fellesskap alene.

Vi trenger Kristi kropp og Guds gaver for og bli stående i denne tid, og bli utrustet.


Vi, som Guds barn skal ta imot hverandre,

som Kristus har tatt imot deg og meg.  Da blir vi en stor familie som hjelper og støtter hverandre med Gud kjærlighet og nåde fra vår himmelske Far.


Når splittelsen, menneske bud, kunnskaps strid, stolthet og misunnelsen, 

blir borte, så vil verden begynne å tro at Jesus er iblant oss, Joh 17: 20-23.


Dette må komme til uttrykk i blant oss.

" Se hvor de elsker hverandre"

Det blir nødvendig å støtte og tjene hverandre, i den nåde og utrustning Gud har gitt den enkelte, for å bli stående i den kommende tid, og vise verden at vi står sammen som en familie.


Da vil verden skjønne at Jesus er i blant oss

og at Faderen elsker oss som han elsket Jesus.


Visjons oppdraget  -Joh: 17-21-23.  2 krøn. 26 var den første åpenbaring som ble gitt meg da en klar hørbar stemme sa. "les kong Ussia"

- Det begynner med deg og meg når vi søker Guds nåde...

Det første besøket startet i Horten Metodist Kirke, etter ett bønnemøte i vaktmester leiligheten,

som min far disponerte i 1983. Herren talte, " Les kong Ussia 2 krøn. 26. Det ble flere besøk og bekreftelser etter dette. 

Dette var en profetisk rettledning og strategi, for Guds folk, for det som senere skulle komme. Det tok mange år.

Gjenopprettelse og enhet blant Guds barn.

2 år før pandemien kom, talte Herren sterkt til meg og mine

Mine barn, Jan Endre og Mirjam Christine i menigheten "Love Life Church".

Flere enn 40 personer var tilstede, da Den Hellige Ånd ropte ut gjennom profet Herold Etman, (75 år).

"Bygg  relasjons baserte fellesskap i hjemmene. Tegn, under og mirakler blir stadfestet,

forberedelse for kommende tider".

Menighetene må trene opp ledere, modne foreldre og pensjonister til og være hyrder i hus fellesskapene.

Gud ville åpenbare seg med tegn, under og mirakler".

I enkelte hjem, vil det bli en naturlig  vekst til en" Hjemme Mikro Kirke" .

for de som ikke har en menighet, til de finner ut hva som passer for den enkelte.

Ett felles mål, og fremme Guds rike sammen, som en Guds familie.

Vær disipler for hverandre og bli utrustet

Med tjenestegaver og hjelp gjennom åndelige gaver.

Dette er for alle som tror på Kristus,

som renser seg fra partiskhet og menneske bud.

og ikke kritiserer ulikhetene,

Men strekker ut en hånd som ønsker å hjelpe hverandre, og vokse opp til modenhet og se Guds plan for ditt liv.

Ta i mot alle som vil komme, som Jesus tok i mot deg og meg.

Bli ett med Faderen, gjennom Sønnen, og Den Hellige Ånd,

og ett med våre brødre og søstrer som  tror på Jesus Kristus.

Før dette skjer i vårt liv og holdning, så er Den Hellige Ånd bedrøvet.

Denne bedrøvelsen er fortsatt i mange menigheter og fellesskap i dag.

Se ikke på det som før har vært, og bli frigjort til det nye som nå er virksomt fra Gud.

Dette har med ditt og mitt hjerte å gjøre, og Ikke hva de andre mener. Eller hvilken menighet du hører til.

Men hva Guds ord lærer oss.

Vil du være med og bygge Guds rike i deg selv, og gi det til andre.

Det du får, kan du gi til menigheten og til dine venner.!

Som en familie, Relasjons basert fellesskap i enhet.

Du som har en menighet. Ta det som Herren gir deg, med til din menighet.

Det er Gud selv som velger ut slike steder,

og Herren kommer til å gjøre det han lover når vi samles på denne måten

Har du ingen menighet, er du velkommen til fellesskaps samlinger, eller gå inn i ett hus fellesskap til du finner ut hvor du ønsker og delta.

Du er hjertelig velkommen.

Tower of Grace


Medarbeidere / fellesskaps møter


  TEAM 

Tjeneste team - Lanserings Team..


KOORDINATOR:   Hjelpetjenester

DET ÅNDELIGE FELLESSKAPET.

GUDS FAMILIE

 

TA IMOT DE SOM IKKE HAR ETT ÅNDELIG HJEM.

Bli lært, og bygd opp til modenhet, gjennom Guds ord. Bruke dine åndelige gaver og talenter. og hjelpe og disippel gjøre andre, med det du selv har mottatt.

MIKROKIRKE HJEMME

fellesskapet I hjemmene er en modnings prosess. og noen hjem blir det naturlig

at en Mikro Kirke blir etablert.


Det blir ett naturlig valg, når 10-12 personer opplever at dette fellesskapet er mitt åndelige hjem. 

Gud ord forteller oss om, at flere husmenigheter ble etablert. Men de holdt sammen med de andre troende.

Guds Alter - Ett i Kristus  

seminarer, vitnemøte

Guds ord og forbønn for alle 


MØTER

Lørdag / søndager

etter avtale

Seminar  kl 1300 til 1530 

Kaffe/ Pizza kl. 1600 til 1730 

med vitnesbyrd.

kveldsmøte fra 1800 

Fellesskapet

i hjemmene


Undervisning.


Disippel trening


Trene åndelige gaver


Lovsang / forbønn


Enkel bevertning


ZOOM MØTER

 

 Live Undervisning,

lovsang,

vitnesbyrd

Bønne / forbønn

Etter utvalgte dager.

Kommende møter

UTVALGTE DAGER


RELASJONS BASERT FELLESSKAP


Dette er Guds vilje nå og møtes på felles arena, og i hjemmene.

Fellesskap /undervisning/ Disippel trening

som gjør oss modne og klare til og ta imot folke vekkelsen.


Bli en pioner og en som tenner andre i brann for Jesus i din menighet.


Har du ikke en menighet, så finn ett åndelig fellesskap i hjemmene, til du finner ut hva som passer for deg. 

Har du mulighet og delta i fellesskapet Tower of Grace, så er du velkommen om opplever at det er ditt  åndelige hjem.

 TOWER OF GRACE


"GUDS ALTER"

2023 i Drammen Baptistkirke

 

Roar H Grande. Visjons holder / forkynnelse  / Lovsang.

Sang evangelist i pinse menigheter 4 år.

Var med og bygget Nerskogen Bønne fjell 2,5 år. 

Startet en ny menighet etter Guds tiltale i Kristiansand 2,5 år. 

Reiste som sang evangelist for Betel Trondheim 2.5 år.

3 år i Malaga, Spania med gospelmusikken og Maritim kunst maling.

Fra 2000, Reist på invitasjoner, kirker, bedehus, pinsemenigheter og frittstående sammenkomster. Pastor Schadi Chiringwi  Kongo. For tiden er han bosatt i Risør.

og tjenestegjør i Risør Baptistkirke.

Pastor Schadi er menighets bygger og står med i visjonen etter tiltale fra Gud.

2 kirker i Uganda, 1 kirke i Kongo. Profetiske gaver.


NAVN KOMMER PÅ MEDARBEIDERE.

Leder Lovsang / bønn / Ungdoms arbeider


Forbønns-team


Medarbeidere & støttepartnere


Det blir mulighet for  lokale, lør /  søn. 2 ganger i mnd. seminar /møter.

FOLKETS HUS  12 min fra Ski jernbane stasjon.


VIRKSOMHETEN HAR NÅ FLYTTET TIL DRAMMEN, 

Drammen Baptist kirke  2023

NYE  MØTER OG SAMMENKOMSTER FOR 2024 KOMMER.Sønkl 20

ZOOM MØTER - UNDERVISNING -

BØNN - VITNESBYRD

Bli gjerne med. Du har noe som Gud har vist deg!

Ønsker du og se og høre forkynnelsen.

Ønsker du forbønn for deg eller andre? Så står vi sammen med deg.

Direkte link blir lagt ut 

Velkommen er du.

ZOOM

 variere dager

“ Sammen bygge Guds rike ”

Et fellesskap hvor du trener opp dine åndelige gaver, og blir hørt og sett. 

Du er en viktig levende sten i fellesskapet, med den utrustning som Jesus har gitt deg.

Vi trenger alle og bli satt fri fra åk, svik, tanker, misforståelser og byrder som har tatt vår styrke og tjeneste for Gud til det minimale.

Nå har vi nye friske løfter fra Gud med dette oppdraget,

Jeg vil på nytt reise deg opp, og levendegjøre det 

som jeg har lagt ned i deg, så du kan tjene meg i Ånd og sannhet.

BARE GUD ER VÅR FRED, KJÆRLIGHET, HÅP OG VÅR FREMTID. 

Taler dette til deg ! Velkommen til ett spennende  oppdrag,  Tover of Grace   "Guds Alter "-

Ett i Kristus- enhet & samhold

som Gud har startet for denne tids innhøsting.

Ready to get started?