FEDRENES HJERTE TIL BARNA- MALAKI 4

Tower of Grace -

Tjenester for deg?


Direkte link på fb.

Tower of Grace

Direkte link på fb.

Tower of Grace

READY

Bønn og lovsang vitnesbyrd -zoom  

 

Forbønn Vi står sammen med og for hverandre. 


Åpne Zoom møter for alle.

En go måte og bli kjent med andre tros søsken

Inviterer den du kjenner som ønsker å delta på møte og bli mere kjent med oppdraget  og Fellesskap sammen med alle Jesus troende som Gud ønsker at vi skal være en familie på tvers av alle kirkesamfunn. 

Ikke kunnskaps diskusjoner, men få Jesus iblant oss, til Gud ære,

slik at alle kan bidra med noe nytt i sin menighet og styrke andre, som du selv ble styrket.


Tower of Grace - Lanserings Team.

Tjenester & åndelige gaver.

Som ønsker støtte til og starte hus-fellesskap / Mikro Kirker i sine hjem.

 

For de som ønsker å være med og bygge Guds rike etter visjons oppdraget. Hjelpe til og bygge fellesskap i hjemmene, der alle Guds barn er velkommen. Slik at det blir en Guds familie enhet, som støtter og hjelper hverandre. ingen splittelse og partier og på den måten gir ære til Gud vår Himmelske Far i Kristus Jesus. Slik at de i verden tror at Jesus er i blant oss. joh. 17-23 

 Dette blir også ett viktig arbeid for fremtidens virksomhet, når alt blir mere vanskelig med lover og regler...

Kommer


ANY TIME

Undervisning for tjenester Zoom 

 

Forskjellige Tjenestegaver gir undervisning,


Interne Zoom møter

 

Strategier planlegging fordeling nøkler 


 - PIONER TEAM-nye steder


Du som ønsker sammen med andre og støtte nye fellesskap / Mikro Kirke i hjemmene..

 

For de som ønsker å være med og bygge Guds rike etter visjons oppdraget Enhet & samhold. Hjelpe nye husfellesskap / Mikro Kirker i oppstartfasen med sine åndelig utrustning og tjeneste.