FEDRENES HJERTE TIL BARNA- MALAKI 4

Kort fortalt om oppdraget

Kort sammendrag hva Gud har talt den siste tiden.

   ET OPPDRAG OG MANDAT FRA GUD TIL GUDS FAMILIE.

"GUDS  ALTER"

  1. VÆRE MED Å FREMME FORSONING I JESU LEGEME
  2. INSPIRERE /GJENOPPRETTE ÅNDELIGE GAVER OG TJENESTER SAMMEN MED FORSKJELLIGE TJENESTER
  3. GJENNOM DE ÅNDELIGE GAVER OG TJENESTE , UTØVE / BETJENE HVERANDRE,  DET GUD I SIN NÅDE GIR DEN ENKELTE.  FRA DE UNGE TIL PENSJONISTER.     HJEMMENE BLIR MEKTIG BRUKT AV GUD I DENNE GJENOPPRETTELSE TID
  4.   FORELDRE  OG PENSJONISTER TAR HYRDE ANSVAR   I MENIGHET OG HUS FELLESSKAP SLIK AT BARNAS HJERTE BLIR GJENOPPRETTET TIL FEDRENE.           DETTE SKJER MED GUDS NÅDE I HANS KJÆRLIGHET.


 TA HÅND OM DE SOM IKKE HAR ETT ÅNDELIG HJEM

BYGGE GUDS RELASJONER TIL ALLE MENNESKER-
GUD VIL UTRUSTE OSS TIL DEN MODNE MANN GJENNOM DISIPPELSKAP- TRENE ÅNDELIGE GAVER SLIK GUD ORD SIER

ALLE HAR EN UTRUSTNING OG EN OPPGAVE I GUDS RIKE.

DU ER EN LEVENDE STEN I GUDS RIKES FAMILIE


 LEDERE / HYRDER TIL HUS FELLESSKAPENE / MIKROKIRKER.

DETTE HAR DEN HELLIGE ÅND TALT TYDELIG OG STERKT, OG FORBEREDE HUSFELLESSKAPENE TIL Å BLI STERK I SIN TRO OG KJÆRLIGHET, DA DETTE ER HELT NØDVENDIG FOR DET SOM NÅ KOMMER IMOT GUDS LEGEME.


FRYKT IKKE FOR GUD HAR TRO OG KJÆRLIGHET TIL OSS ALLE   OM DEN HELLIGE ÅND FÅR MULIGHET Å GI OSS HVA FADEREN VIL GI SINE BARN FOR DENNE TID...GUD MÅ FÅ SIN TID MED OSS BÅDE DEN ENKELTE OG KOLLEKTIV OPPLEVELSE OG KJENNSKAP TIL JESUS , FADEREN OG DEN HELLIGE ÅND.

Gud talte: JEG VIL SAMLE MITT FOLK I ENHET. OG FORBEREDE DERE FOR KOMMENDE TING.

JEG SKAL VEKKE OPP DET  SOM ER REVET NED, OG GJØRE DET JEG HAR TALT TIL MINE BARN, LEVENDE IGJEN. 
JEG SKAL REISE DERE PÅ NYTT OPP IGJEN, SÅ DERE KAN TJENE MEG I ÅND OG SANNHET. AMEN

 
 
 
 

SÅ SKAL VERDEN FÅ SE AT DERE ER MIN GUDS FAMILIE, OG JEG LEVER MIDT IBLANT DERE.  JOH 17: 20
DA VIL VERDEN, HØRE, SE OG TRO AT JEG ELSKER DERE SOM FADEREN ELSKET MEG   JOH 17: 23

Gud gav en oppfordring fra Malaki 4: 6

Han skal vende fedrenes hjerte til barna, det må skje først... 

Gud kaller ut arbeidere og det er modne kristne. Pensjonister og foreldre som vil føde sønner og døtre inn i Guds rike. Det vil bli en familie vekkelse, ett verk fra Gud, han vender våre hjerter til hverandre.
etter dette,  STARTER FOLKEVEKKELSEN I ÅND OG KRAFT I NORGE OG VIDERE UT TIL EUROPA